Trykktesting

Vi samarbeider med flere store boligleverandører for å tetthetskontrollere hus under oppføring. Her anbefales det å teste både vindsperre og dampsperre. Første testen må utføres når bygget er tett utvendig, inkludert dører og vinduer montert. Når så huset er ferdig isolert, og innvendig dampsperre montert, foretas endelig trykktest og utgivelse av sertifikat. Ved å bruke denne metoden oppnår vi tette hus som får en vesentlig bedre tetthet enn det forskriften krever, ofte blir lekkasjetallet halvert, noe som får en positiv innvirkning på det årlige energibehovet.

I eldre bygg utarbeider vi tiltaksplan for hva som må gjøres for å forbedre lekkasjetallet. Det kan være vel så nyttig å konsentrere seg om tettheten kontra tilleggsisolering!

Har du spørsmål, eller ønsker du din bolig godkjent av oss i Norsk Byggekontroll AS?

Norsk byggekontroll
kontaktinformasjon

Telefon: 64 80 80 76
E-post: post@nbkontroll.no

rune bratlie
daglig leder

Telefon: +47 995 77 100
E-post: rune@nbkontroll.no

rolf ekholt
fagansvarlig

Telefon: +47 982 45 510
E-post: rolf@nbkontroll.no