uavhengig kontroll tiltaksklasse 1: trykktesting av hus

Norsk Byggekontroll AS har sentral godkjenning for Uavhengig Kontroll i Tiltaksklasse 1 og 2. Det som skal kontrolleres i Tiltaksklasse 1 er byggenes våtrom og lufttetthet. Hovedsakelig sjekker vi kvaliteten på utførelsen av arbeidet i våtrom samt kontroll av lufttettheten i boligen. Kontrollen av våtrommene gjør vi før materialer som flis, belegg osv. er montert og etter at membran og tettesjiktet er lagt. For å avdekke eventuelle luftlekkasjer i bygget skal ansvarlig utførende for tømrerarbeidene utføre en trykktest som gir et resultat i antall luftutskiftninger pr time.
En slik trykktest vil vise hvor nøye de som har utført arbeidene har vært med å tette bygget.

De største luftlekkasjer er ofte rundt gjennomføringer i veggene, f.eks. rundt vinduer, dører, mellom grunnmur og vegg, rundt ventilasjon- el og avv/avløpsrør. Ellers vil det også kunne komme lekkasjer i møne og gesims. Lavt lekkasjetall i boliger fører til økt energieffektivitet – på den måten sparer du penger ved redusert behov for oppvarming.


Bruker man omfordeling er kravene til til lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell:

Småhus

≤ 2,5 luftvekslinger pr. time. Med småhus menes frittliggende eller sammenbygde bolighus med inntil to etasjer pluss eventuell sokkel- eller underetasje og loft.

Øvrige bygninger

≤ 1,5 luftvekslinger pr. time. Her menes all annen bebyggelse enn det som er definert under småhus.

Omfordeling gir mulighet for å prosjektere energiregnskapet til bygget i mer detalj og man kan prosjektere med bedre tetthet for eventuelt å ha større vindusflater som gir større varmetap. Ufravikelig minstekrav i TEK10 er 3,0 luftvekslinger pr. time for alle typer bygg.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål, eller ønsker du din bolig godkjent av oss i Norsk Byggekontroll AS?

Send oss en e-post på post@nbkontroll.no eller ring oss på 64 80 80 76 så kontakter vi deg.

rune bratlie
daglig leder

Telefon: +47 995 77 100
E-post: rune@nbkontroll.no

rolf ekholt
fagansvarlig

Telefon: +47 982 45 510
E-post: rolf@nbkontroll.no

fredrik gjøsund
regionsansvarlig, nord

Telefon: +47 959 71 910
E-post: fredrik@nbkontroll.no