Termografi

Hvem er vi?

Termografør, takstmann og sakkyndig meddommer i byggesaker, Rolf Ekholt så klart dette behovet første gang det ble varslet om Uavhengig Kontroll. I 1995 startet Rolf Ekholt opp et aksjeselskap som senere skulle bli Termografi & TakstConsult AS. Grunnet stor pågang over hele Norge valgte selskapet å skille ut virksomheten med Uavhengig Kontroll i et nytt selskap som kunne rendyrke dette.

Behovet for seriøse aktører resulterte i et samarbeid med Rune Bratlie som er byggmester og byggingeniør. Norsk Byggekontroll så dagens lys i Januar 2015.

Hva er termografi?

Termografering kan brukes til så mangt og kan lettest forklares som et “bilde av varmeforskjeller”. Kameraet måler objektets infrarøde stråling og her avgir varmere objekter mer stråling enn de kalde objektene. Vårt utstyr overfører denne strålingen til to dimensjonale bilder som viser temperaturforskjeller med forskjellige farger. Ut i fra disse termogrammene eller “IR-bildene” kan vi da analysere bildene og angi hvor det er en luftlekkasje. Vi bruker termografering som et ledd for å avdekke feil ved byggets tetthet. Siden kameraet kan måle nøyaktige avvik i overflatetemperaturer, så kan vi “se” der hvor det er luftlekkasjer, dårlig tetting eller uisolerte deler av konstruksjonen enten fra ut- eller innsiden av en bygningskonstruksjon.

Vanlig fremgangsmåte:

1. Trykktesting av bygg, både boliger og næringsbygg

Ved å først trykkteste bygget finner vi ut om bygget oppfyller forskriftskrav til tetthet i klimaskjermen (TEK17). Vi bruker topp moderne utstyr og gjennomfører trykktesten iht NS-EN 13829 Bestemmelse av bygninger tetthet.

2. Røyktester

Det er ikke alltid det er hensiktsmessig å termografere for å påvise utettheter i klimaskjermen. I slike tilfeller kontrollerer vi denne ved å fylle huset med scenerøyk for så å påvise hvor luften siver inn, eller ut av bygget. Metoden brukes også for å kontrollere brannskiller mellom bo- og/eller bruksenheter.

3. Termografering

Hvis det fortsatt ikke er klart hvor luft/varmelekkasjene er lokalisert så er termografering av hus et effektivt verktøy. Norsk Byggekontroll er utstyrt med de beste kameraer, med høy oppløsning for å detektere luftlekkasjer og andre bygningstekniske feil. Når termografering brukes til å påvise utettheter i klimaskjermen jobber vi i tråd med NS-EN 13187

Taktermografi

Fuktighet i takkonstruksjoner kan være plagsomt og kostbart å finne en løsning på. Fuktigheten vil ødelegge isolasjonsverdien, øke energikostnadene og vil i de verste tilfellene føre til svikt i takkonstruksjonen, siden fuktig isolasjon veier vesentlig mer enn tørr isolasjon. Ofte så fører nettopp problemet med å finne selve lekkasjen til full omlegging av taket, eller en ny tett takpapp oppå det gamle taket. En full omlegging av takpapp og isolasjon er meget kostbart, og også unødvendig i mange tilfeller. I kompakte takkonstruksjoner vil fuktighet ta meget lang tid for å tørke ut, om den i det hele tatt vil tørke ut!

Vi har utviklet et velprøvd system for å lokalisere nettopp disse lekkasjene i flate takkonstruksjoner, så man slipper å skifte hele taktettingen. Her kan vi finne lekkasjen i isolasjonssjiktet innenfor ca. 1m².
Norsk Byggekontroll kartlegger så fuktige områder og markerer de steder der hvor takfolien må fjernes for utskifting av skadet isolasjon, markering etter oppdragsgivers ønske, enten på skisse eller direkte på takfolien, eller begge deler!

En slik gjennomgang er å anbefale ved lekkasjer og før en eventuell tilleggsisolering av takkonstruksjon. Dermed kan man spare store kostnader med riving og bortkjøring, samt at faren for lekkasjer i ombygningsperioden minskes betraktelig.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål, eller ønsker du din bolig godkjent av oss i Norsk Byggekontroll AS?

Norsk byggekontroll
kontaktinformasjon

Telefon: 64 80 80 76
E-post: post@nbkontroll.no

rune bratlie
daglig leder

Telefon: +47 995 77 100
E-post: rune@nbkontroll.no

rolf ekholt
fagansvarlig

Telefon: +47 982 45 510
E-post: rolf@nbkontroll.no