om oss

Norsk Byggekontroll utfører effektiv Uavhengig Kontroll med høy kompetanse, og trygghet om total uavhengighet fra andre leverandører, produkter og tjenester. Målet er å bli Uavhengig Kontroll sitt målebarometer og retningsgiver i byggebransjen.

 


Vår historie

Fra 1.1.2013 ble det i Plan- og Bygningsloven innført obligatorisk Uavhengig Kontroll i byggesaker. Med ledende kompetanse innen kvalitetssikring av byggearbeid jobber Norsk Byggekontroll etter Plan og Bygningsloven (SAK10) for å hindre at du som husbygger skal fullføre prosjektet med skjulte feil og mangler, noe som i etterkant kan bli kostbart.

I Norge blir det oppført omkring ca 30.000 nye boliger hvert år. Ut fra solid erfaring fra byggebransjen opplevde Norsk Byggekontroll at bransjen trengte et foretak som kunne bistå tiltakshavere/husbyggere i byggeperioden.

Norsk Byggekontroll forholder seg utelukkende til forskriften og utelater egne tolkninger.


Hvem er vi?

Termografør, takstmann og sakkyndig meddommer i byggesaker, Rolf Ekholt så klart dette behovet første gang det ble varslet om Uavhengig Kontroll. I 1995 startet Rolf Ekholt opp et aksjeselskap som senere skulle bli Termografi & TakstConsult AS. Grunnet stor pågang over hele Norge valgte selskapet å skille ut virksomheten med Uavhengig Kontroll i et nytt selskap som kunne rendyrke dette.

Behovet for seriøse aktører resulterte i et samarbeid med Rune Bratlie som er byggmester og byggingeniør. Norsk Byggekontroll så dagens lys i Januar 2015.


Våre verdier

Det er ytterst få firma i Norge som har uavhengigheten og den frittstående posisjonen som Norsk Byggekontroll har. De fleste tilbydere av Uavhengig Kontroll tilbyr dette som en tilleggstjeneste. Med Norsk Byggekontroll er du sikret fokus på en Uavhengig Kontroll, fritt for andre motiver enn å sikre ditt prosjekt en rettmessig godkjenning.

Uavhengig Kontroll innebærer kontroll av søknadspliktige tiltak for å påse at det er gjennomført kvalitetssikring av ansvarsbelagte områder, at prosjekteringen av tiltakene oppfyller kravene i Plan- og Bygningsloven (TEK17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.


Dokumentasjon og sikkerhet

Norsk Byggekontroll jobber etter et system utarbeidet av Holte AS. Større kunder benytter samme system, som tillater enkel og sikker utveksling av data i samme grensesnitt. Som kunde av oss får du et godkjenningsbevis som kan legges i boligens FDV-mappe. Samtidig tar vi i gjennomsnitt 30-40 bilder pr. husstand som vi for din sikkerhet, beholder i våre arkiver.

samarbeid

Norsk Byggekontroll ønsker å knytte til seg seriøse samarbeidspartnere og ønsker kontakt med firma som kan utføre besiktelser etter våre strenge rutiner for Uavhengig Kontroll. Ta kontakt for mer informasjon om Uavhengige Kontroller i din region.

HVORFOR VELGE OSS?

Vår erfaring – din trygghet!

Mange aktører

5. Februar 2015 kom det en rapport gjort for Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) om Uavhengig kontroll. Den viser at i 2014 har det vært en stor økning i antall foretak med Sentral Godkjenning. Fagekspertene forteller i rapporten at de er usikre på i hvilken grad det er tilfelle at så mange besitter tilstrekkelig og riktig kompetanse til å utøve Uavhengig Kontroll. Når man ser dette i lys av at det ble innført obligatorisk Uavhengig Kontroll tilbake i 1.1.2013. så er det vel ikke så rart at kvaliteten varierer stor innenfor foretak som tilbyr Uavhengig Kontroll.


Stort behov

I 1995 startet Ekholt opp Termografi & TakstConsult AS. Da myndighetene i 2007 varslet om Uavhengig Kontroll, så Rolf Ekholt et stort behov for seriøse aktører som kunne utføre dette.
Sammen med byggmester og byggingeniør, Rune Bratlie startet de opp Norsk Byggekontroll, hvor de sammen jobber mot at Norsk Byggekontroll kan bli Uavhengig Kontroll sitt målebarometer og retningsgiver i bransjen.


Norsk Byggekontroll: Totalt uavhengig

Siden oppstarten 1. Januar 2015, har Norsk Byggekontroll blitt godt mottatt. Flere tilsvarende selskaper tilbyr Uavhengig Kontroll som en av mange tjenester, men det at Norsk Byggekontroll kun har fokus på en smal nisje vil gi oppdragsgiverne effektiv UK med høy kompetanse og trygghet om total uavhengighet fra andre produkter og tjenester.

Tilhørende tjenester

Hvis du er interessert i trykktesting, termografering eller tilhørende tjenester så ta kontakt for nærmere informasjon pristilbud.

Derfor bør du velge Norsk Byggekontroll

  1. Kunnskap
  2. Uavhengighet
  3. Dokumentert feltkontroll
  4. Godkjenningsbevis til FDV-mappe
  5. Integrasjon og utveksling mot programvaren til Holte AS

Hva er Uavhengig Kontroll?

Direktoratet for Byggkvalitet beskriver Uavhengig Kontroll som kontrollør av søknadspliktige tiltak for å påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen – Ansvarsrett på Uavhengig Kontroll i forbindelse med byggesøknaden

  • Kontroll av prosjektering av våtrom
  • Kontroll av utførelse for nødvendig befaring
  • Kontroll av utfylte dokumenter/sjekklister/FDV
  • Kontroll av dokumenter i forbindelse med lufttetthet
  • Kontrollerklæring med sluttrapport

godkjenninger

faq

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17), og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges som prosjektert og derved redusere byggefeil. Kontrollen er innført på områder som har betydning for energi, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

I en undersøkelse om effekten av Uavhengig Kontroll i byggesaker gjort for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i februar 2015, mente 52% av foretakene som var med i undersøkelsen at Uavhengig Kontroll ville gi bedre byggkvalitet.

Siden Norsk Byggekontrolls oppstart 1. januar 2015 har det blitt foretatt Uavhengig Kontroll av ca 70 husstander. Det er funnet avvik på ca 60% av disse. Husstandene har i etterkant av kontrollen blitt utbedret i samarbeid med flislegger og boligleverandøren før overtakelse. Dette viser at det i høyest grad er behov for Uavhengig Kontroll, og at man som husbygger har stor fordel av denne prosessen.

Et godkjenningsbevis fra Norsk Byggekontroll gir deg som husbygger et bevis på at de kontrollerte deler av huset er i den stand det burde være for å få ferdigattest. Dette gjør at du senere slipper eventuelle uforutsette utgifter.

Entreprenør vil stå som ansvarlig for å få utbedret avvikene. Entreprenør vil bli pålagt å rette opp avvikene før det kan skrives ferdigattest. Avvik som ikke rettes opp blir meldt til kommunen.

Våtrom/fukt

Visuell kontroll med kompletterende målinger av slukplassering i våtrom i henhold til prosjekterte tegninger. Tilknytning mellom membran og sluk kontrolleres. Dokumenter innhentes fra utførende entreprenør for godkjenning av samspill mellom materialer.


Tetthet

Dokumentasjon på utført trykktest fra byggmesteren kontrolleres opp mot krav i TEK 17, eventuelt NS-EN 13829. Om ønskelig, kan vi stille med egen trykktest, men dette er ikke foreløpig en del av den Uavhengige Kontrollen. Vi utfører trykktest etter krav i NS-EN 13829, ved både over- og undertrykk.

Nei, men om ønskelig, kan vi stille med egen trykktest, men dette er utenom uavhengig kontroll av tiltaket. Vi utfører trykktest etter krav i NS-EN 13829

I dagens lovverk er ikke trykktest en obligatorisk del av den uavhengig kontrollen, men det har kommet signaler om at dette vil tilføyes den uavhengig kontrollørens ansvar. Vi hos Norsk Byggekontroll AS anser at dette er en naturlig del av den uavhengige kontrollen.

Ja. Norsk Byggekontroll AS er en trygg og landsdekkende samarbeidspartner som har tilgjengelige fagpersoner som kan utføre Uavhengig Kontroll i hele landet. Prisen er i utgangspunktet den samme, uansett hvor i landet oppdraget skal utføres.

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du din bolig godkjent av oss i Norsk Byggekontroll AS?

Send oss en e-post på post@nbkontroll.no eller ring oss på 64 80 80 76 så kontakter vi deg.

rune bratlie
daglig leder

Telefon: +47 995 77 100
E-post: rune@nbkontroll.no

rolf ekholt
fagansvarlig

Telefon: +47 982 45 510
E-post: rolf@nbkontroll.no

fredrik gjøsund
regionsansvarlig, nord

Telefon: +47 959 71 910
E-post: fredrik@nbkontroll.no