tiltaksklasse 2 : Bygningsfysikk og brannprosjektering

Uavhengig kontroll tiltaksklasse 2 er en sjekk av prosjekteringen og utførelsen av brannsikkerhet, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk. Hvert prosjekt i Tiltaksklasse 2 blir vurdert individuelt fordi alle større prosjekter er forskjellige. Noen prosedyrer må uansett følges, uavhengig av byggets bruksområde, størrelse, utforming og plassering.

På uavhengig kontroll av brannsikkerhet må kontrollerklæring foreligge ved søknad om igangsetting. De andre fagene må kontrollerklæring senest foreligge ved søknad om ferdigattest.

Bransikkerhet

Kontrollen skal avdekke avvik i brannprosjekteringen. Her skal kontrollerklæringen foreligge ved søknad om igangsettelses av byggingen.

Konstruksjonssikkerhet

Alle materialer som brukes i byggverk skal bidra til at bygget har en sikker motstandsevne og stabilitet. Her skal det kontrolleres at det er utført riktig prosjektering og rutiner og sjekklister er benyttet. Det skal også være kontroll av utførelsen.

Bygningsfysikk

Går ut på å kontrollere at varme-, luft- og fukttransporten i en bygning beveger seg riktig. Vi ser spesifikt på varmeisoleringen og fuktsikringen mot vanndamp og fritt vann. Her skal det kontrolleres at det er utført riktig prosjektering og rutiner og sjekklister er benyttet. Det skal også være kontroll av utførelsen.

Geoteknikk

Ved spesielle grunnforhold skal det foreligge grunnundersøkelser og prosjektering av fundamenter etc. slik at ikke bygget siger etter utførelsen. Kontrollen her går på å kontrollere forutsetningene for prosjekteringen og om riktige rutiner og sjekklister er benyttet. Det skal også være kontroll av utførelsen.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål, eller ønsker du din bolig godkjent av oss i Norsk Byggekontroll AS?

Send oss en e-post på post@nbkontroll.no eller ring oss på 64 80 80 76 så kontakter vi deg.

rune bratlie
daglig leder

Telefon: +47 995 77 100
E-post: rune@nbkontroll.no

rolf ekholt
fagansvarlig

Telefon: +47 982 45 510
E-post: rolf@nbkontroll.no

fredrik gjøsund
regionsansvarlig, nord

Telefon: +47 959 71 910
E-post: fredrik@nbkontroll.no